Who is who …

Aad de Zeeuw ( 1956, Vlaardingen ) begon in 1986 met Pulcinella Speeltheater, theater/toneel cursussen en theater/straatvoorstellingen. Na veel gevraagd te zijn voor technische ondersteuningen werd Pulcinella Lights Holland geboren, wat weer later Pulcinella AV & Theatertechniek werd – het sound, light en vision platform.

Tussen 1999 tot 2008 deed Aad de Zeeuw de theatertechniek voor Theater De Plaats in Arnhem.

Na DMX en lichtinstallaties in broadcast studio’s als de TROS werd DSTTL er aan toegevoegd. Dutch Studio & Television Lighting. Ontwikkeling van DSTTL DMX fluorescent studiolicht, DMX horizon painters, camera dollytracks en camera cranes. Deze groei van het onder theater – en audiovisuele specialisten populaire bedrijf kon niet gebeuren zonder het team van enthousiaste mensen dat Aad in al die jaren om zich heen had verzameld. ” Aart, Thijmen, Tim, Pien, Koos, Dennis, Martin, Karin, Jan, Michel en Lucinda hebben zeker bijgedragen aan het succes van dit mooie bedrijf, daar wil ik ze graag voor bedanken. “  Aldus Aad de Zeeuw

Met zijn bedrijf is Aad de Zeeuw al jaren succesvol met import en distributie van grote merken in de industrie, zoals Dynacore Camera Batteries, Oktava Microphones, Prompterpeople Teleprompters, Reinhardt Microphone Windshields, Powergems High Speed Electronic Ballasts for Film & TV lighting.

In 2018 brak er een nieuw tijdperk aan Pulcinella AV & Theatertechniek, DSTTL werden verkocht en ging Aad de Zeeuw verder met Filmgear United, Film Video Audio Broadcast News, Documentary Facilities en Sales. ” Nieuwe plannen voor nieuwe uitdagingen die aangewaaid komen, het creatieve ei moet telkens weer gelegd worden. ”  Aad de Zeeuw

Karin Leijen

Aad de Zeeuw (1956, Vlaardingen) started in 1986 with Pulcinella Speeltheater, theatre / theatre courses and theatre / street performances. After being asked a lot for technical support, Pulcinella Lights Holland was born, which later became Pulcinella AV & Theatertechniek – the sound, light and vision platform.

Between 1999 and 2008, Aad de Zeeuw did the theatre technology for Theatre De Plaats in Arnhem.

After DMX and light installations in broadcast studios such as the TROS, DSTTL was established, Dutch Studio & Television Lighting. Development of DSTTL DMX fluorescent studio light, DMX horizon painters, camera dolly tracks and camera cranes. The growth of the company that is popular with theatre and audiovisual specialists could not have happened without the team of enthusiastic people that Aad had gathered around him in all those years. ”Aart, Thijmen, Tim, Pien, Koos, Dennis, Martin, Karin, Jan, Michel and Lucinda have all certainly contributed to the success of this great company, I would like to thank to thank them all. “  Aad de Zeeuw

With his company, Aad de Zeeuw has been successful for years with import and distribution of major brands in the industry, such as Dynacore Camera Batteries, Oktava Microphones, Prompterpeople Teleprompters, Reinhardt Microphone Windshields, Powergems High Speed Electronic Ballasts for Film & TV lighting.

In 2018 a new era started for Pulcinella AV & Theatertechniek. DSTTL were sold and Aad de Zeeuw continued with Filmgear United, Film Video Audio Broadcast News, Documentary Facilities and Sales. ”New plans for new challenges are coming up, the creative egg must always be laid. “  Aad de Zeeuw

Karin Leijen